တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
လတ္တေလာအေျခအေနအရဗမာစစ္အစုိးရတပ္မ်ားသည္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာစစ္အင္း အားျပလွဳပ္ရွားေနသည္ကုိသိရွိရသည္၊အထူးသျဖင့္ေကအုိင္အုိ၊သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပုိင္၊ေျမာက္ပုိင္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္၊မြန္ျပည္နယ္ေတြမွာစစ္အင္းအား တုိးခ်ဲ.ထားသည္၊သွ်မ္းျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာေန.တုိင္လုိလုိတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနပါသည္၊တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊စစ္အစုိးရတပ္သည္အတုိက္အခံ လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားနဲ.ပတ္သက္သည္ဟုစြပ္စြဲျပီးျပည္သူလူထုေတြအေပၚရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ႏွိပ္စက္လာသည္ကိုလည္းတစ္ေန.ထက္တစ္ ေန.တုိးပြားလာေနသည္၊စစ္အစုိးရတပ္မွေအာက္တပ္သားမ်ားကလည္းအမိန္.နာခံတာကလြဲ၍ဘာမွမတတ္ႏုိင္သည့္အေနအထားမွာရွိေနပါသည္၊

ဤကဲ့သုိ.အေျခအေနေအာက္မွာတုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအေနျဖင့္တစ္စုံတစ္ရာတုံ.ျပန္ဖုိ.အခ်ိန္တန္ေနျပီျဖစ္သည္၊တုိင္းျပည္မျငိမ္းမသက္ျဖစ္တာတုိ.၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္မေျဖရွင္းဘဲအၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းတာေၾကာင့္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ခ်ဳိ.ကစိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေနသည္ကုိ နာေထာင္ရုံျဖင့္မိမိတုိ.လူမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကုိကာကြယ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါ၊တစ္ဖက္သာအျမဲအေလ်ာ့ေပးေနတာဟာမလိမ္မာမပါးနပ္ရာေရာက္သည္၊ ဗမာစစ္အစုိးရဘက္ကရက္စက္လာရင္ရက္စက္သလုိတုံ.ျပန္ရမယ္ဆုိသည့္မူကုိလက္မလႊတ္မိဖုိ.၊မေမ့ဖုိ.အေရးၾကီးသည္၊စစ္အစုိးရတပ္ေတြဟာစစ္ ေသြးၾကြျပီးစစ္တုိက္ေနေသာ္လည္းက်ေနာ္တုိ.ဘက္ကျပည္သူလူထုကုိကာကြယ္ရန္အတြက္စစ္တုိက္ရမည္၊ေလာေလာဆယ္မွာသူတုိ.ကုိသူတုိ.အ ထင္ၾကီးလြန္တယ္၊စစ္တပ္ေအာက္ကၾကံ.ဖြတ္ပါလီမာန္ကုိထူေထာင္ျပီးႏုိင္ငံေရးအာဏာနယ္ပယ္ေတြမွာလည္းမဟာဗမာေတြလက္ခံလာေအာင္အာရုံ သြင္းလာေနျပီးျဖစ္သည္၊စစ္တပ္ရွိမွျဖစ္မယ္ဆုိသည့္အယုံအၾကည္မ်ဳိးကုိမဟာဝါဒီသမားမ်ားကဝါဒျဖန္.လာေနျပီးျဖစ္သည္၊တစ္ခ်ဳိ.ႏုိင္ငံသမားၾကီး ေတြဟာႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑မွာစစ္တပ္ပါဝင္ရမည္ဆုိတာကုိေတာင္လက္ခံသလုိလုိေျပာဆုိလာသည္၊ဒါဟာေတာ္ေတာ္ဆုိးသည့္ေရာဂါစြဲကပ္တာပဲ၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊က်ေနာ္တုိ.ဆက္လုပ္ရမွာကစစ္တုိက္ဖုိ.ပဲ၊ယေန.အေျခအေနမွာဗမာစစ္အစုိးရအေပၚလုံးဝအယုံအၾကည္ထားလုိ.မရဘူး၊ကုိယ္လုပ္မွ ကုိယ္ရမည္ဆုိသည့္စိတ္ဓါတ္နဲ.ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရမည္၊ဗမာစစ္အစုိးရအေပၚအယုံအၾကည္မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးၾကီးလူမ်ဳိး ငယ္မေရြးလူမ်ဳိးတိုင္လူမ်ဳိးတုိင္မွာမိမိကုိယ္ကုိယ္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္လက္နက္ကုိင္ထားရသည္၊က်ေနာ္တုိ.ျပတ္သားရမည့္အဓိကအခ်က္တစ္ ခ်က္ကေတာ့၊က်ေနာ္တုိ.တေတြေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ရမည္၊ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္လုပ္ရမည္၊ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္ဖုိ.အခ်ိန္မဟုတ္ေသးသလုိႏုိင္ငံ ေရးလုပ္ဖုိ.အခ်ိန္လည္းမဟုတ္ေသးပါ၊တရားဥပေဒမရွိသည့္တုိင္းျပည္ေအာက္မွာႏုိင္ငံေရးလုပ္ဖုိ.မလြတ္လပ္ဘူး၊ေနရာတုိင္မွာတရားမွ်တမွဳမရွိဘူး၊ ဒါေတြကုိလုံးဝနာလည္ထားျပီးေတာ့စစ္တုိက္ရဲ၊အေသခံရဲ၊ေအာင္ပြဲခံရဲသည့္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္စစ္ဆင္ေရးစတင္ၾကပါစုိ.လုိ.တုိင္းရင္းသားအ သံကေနတုိက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: