တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗမာျပည္ဆုိင္ရာကုလသမဂၢကုိယ္စားလွယ္(၉)ေယာက္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ(အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
တုိင္းရင္းသားအသံတင္ျပထားသည္၊

http://www.scribd.com/full/44814691?access_key=key-1e8am4jk0do31w6byt7x

Brief Story of UN Envoys Repourters to Burma http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=44814691&access_key=key-1e8am4jk0do31w6byt7x&page=1&viewMode=list

CHRONOLOGY OF VISITS AND REPORTS

http://www.scribd.com/full/44814871?access_key=key-2bgt0w2fts3rysisgdhi

Chronology of Visits and Reports http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=44814871&access_key=key-2bgt0w2fts3rysisgdhi&page=1&viewMode=list

ဗမာျပည္အေရးကိစၥနဲ.ပတ္သက္၍ကုလသမဂၢကုိင္တြယ္ပုံကုိေလ့လာၾကည့္လွ်င္ရွက္စရာေကာင္းလွ၏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: