တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
လက္နက္ကုိင္အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ား(သုိ.မဟုတ္)ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ညီညြတ္ရင္ (ရုပ္သံ)
စစ္အစုိးရတပ္နဲ.အင္းအားခ်င္းညီမွ်သျဖင့္အေရးေတာ္ပုံေအာင္ျမင္မွာေသခ်ာတယ္၊
တုိက္ပြဲမ်ားၾကာရွည္က်ယ္ျပန္.လာျပီးစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိပယ္ဖ်က္ႏုိင္မည္၊လူထုေတြအေနနဲ.လမ္းေပၚထြက္ဖုိ.အခ်ိန္ေကာင္းေရာက္ျပီျဖစ္သည္၊
၁။ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုမ်ားစုေပါင္းလွဳပ္ရွားရန္၊
၂။လက္နက္ကုိင္အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားစစ္ေရးအရအျမင့္ဆုံးတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္၊
၃။ျပည္သူလူထုမ်ားစားဝတ္ေနေရးအတြက္လမ္းေပၚထြက္ၾကရန္၊
၄။ျပည္သူေတြကုိခ်စ္သည့္တပ္မေတာ္သားမ်ားအာဏာရွင္ကုိပုန္ကန္သည့္အင္းအားစုလွ်ိ.ဝွက္ေပၚေပါက္ရန္၊

http://english.ntdtv.com/mFlvPlayer.swf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: