တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

တုိင္းရင္းသားအသံမွႏွစ္သစ္ကူးဆုေတာင္း

၂၀၁၁ ႏွစ္အကူကာလမွာအာဏာရွင္စစ္အစုိးရျပဳတ္က်ပါေစ၊ဒီမုိကေရစီအစုိးရတက္ပါေစ၊တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာစစ္ထုိးေနသည့္ဗမာစစ္သားမ်ားစိ တ္ဓါတ္ေျပာင္းျပီးျပည္သူလူထုဘက္မွာရပ္တည္ႏုိင္ပါေစ၊သူတုိ.ကုိယ္စားဆင္းရဲငတ္ျပတ္လြန္လွတဲ့သူတုိ.မိသားစုမ်ားအတြက္တုိင္းရင္းသားအသံမွေမ တၱာပုိ.သသည္၊သန္းေရႊ၊ေမာင္ေအးႏွင့္မိသားစုမ်ားနဲ.အတူအာဏာရွင္နဲ.ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္အားေပးေထာက္ခံေနသူမ်ားအားလုံးပ်က္စီးဆုံးရွံးပါေစ၊ Invisible hands လက္ခ်က္မျမင္ႏုိင္ေအာင္အသိပညာ၊အတတ္ပညာၾကီးၾကီးနဲ.ဗမာစစ္အစုိးရအတြက္၊မဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒီမ်ားအတြက္အလုပ္လုပ္ေပး ေနေသာပညာရွင္အမည္ခံပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ရဟန္းဘုန္းၾကီးအမည္ခံသူမ်ား၊စာေရးဆရာ၊သတင္းသမားမ်ား၊လူမွဳေရးဘန္ျပသူမ်ား၊ဒီမုိကေရစီအမည္ခံသူမ်ား အားလုံးပ်က္စီးဆုံးရွဳံးၾကပါေစ၊အျဖစ္မွန္မ်ားေပၚေစျပီးလူအမ်ားဝုိင္းပယ္ျခင္းမွခံရပါေစလုိ.တုိင္းရင္းသားအသံမွဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: