တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးမွဳမေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းရင္းဟာဗမာစစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္၏ေကာက္က်စ္စဥ္လဲမွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊အပစ္ ခတ္ရပ္စဲေရးဟာက်ဳပ္တုိ.တုိင္းရင္းသားေတြကုိစနစ္တက်ေသြးခြဲခ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: