တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ.နဲ.စစ္ပြဲျဖစ္ေနျခင္းဟာဗမာစစ္အစုိးရအတြက္မဟာအမွားၾကီးတစ္ခုျဖစ္ေန

အစမေကာင္း၊အေႏွာင္းမေသခ်ာသည့္စစ္ပြဲ

ဗမာစစ္အစုိးရဟာဒီေကဘီေအကုိတစ္လအတြင္းရွင္းပစ္မည္လုိ.ႏုိဝင္ဘာလ(၇)ေန.ကစတင္လာခဲ့တဲ့စစ္ပြဲအေပၚအေျခခံျပီးအဘီဆစ္အစုိးရအားအသိ ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္၊အဘိဆစ္ကလည္းဗမာစစ္အစုိးရေျပာၾကားသည့္စကားကုိယုံၾကည္ခဲ့ျပီးဒီစစ္ပြဲဟာတစ္လေလာက္ၾကာဦးမည္လုိ.တုိက္ပြဲနဲ.ပတ္ သက္၍ေမးလာတဲ့သတင္းေထာက္ေတြကုိႏုိ္ဝင္ဘာလ (၉)ရက္ေန.မွာျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္၊ထုိ.အျပင္၊ဗမာစစ္တပ္ကရမ္းကားပစ္ခတ္ျပီးထုိင္းဘက္ ကုိက်ေရာက္လာသည့္ေမာ္တာေတြ၊အေျမာက္ေတြ၊က်ဥ္ဆံေတြရွိခဲ့ေပမဲ့ထုိင္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္အေနနဲ.ျပန္လည္မပစ္ခတ္ၾကဖုိ.ညြန္.ၾကားခုိင္းသည္၊ ဤစစ္ပြဲဟာဗမာအစုိးရဘက္ကေနၾကိမ္ဝါးထားသည့္အတုိင္းမဟုတ္သလုိထုိင္းအစုိးရကလည္းခန္.မွန္းထားသည့္အတုိင္းျဖစ္မလာဘူးဆုိတာဒီကေန. မွာသက္ေသျပေနျပီးျဖစ္သည္၊

ဗမာစစ္အစုိးရဆုံးရွံးသြားျပီးတဲ့စစ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရး

ေရြးေကာက္ပြဲဟာေအးေအးေဆးေဆးနဲ.က်င္းပခဲ့ျပီးၾကံ.ဖြတ္ပါတီကတရားတဲ့နည္းျဖင့္အႏုိင္ရရွိေၾကာင္းကုိသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား၊စာနယ္ဇင္မ်ားထဲ တြင္ဘယ္ေလာက္ဘဲထည့္ပေစ၊ယုံၾကည္သူမရွိျဖစ္သြားေလျပီ၊
စစ္အစုိးရနဲ.ေပါင္းေနတဲ့အပစ္ရပ္အဖြဲ.မ်ားကစစ္အစုိးရအေပၚလုံးဝအယုံအၾကည့္မရွိဘူးဆုိတာျပသလုိက္သည္၊
ျပည္တြင္းစစ္မီးေလာင္းကြ်မ္းမည့္အရိပ္အေရာင္ဟာေမွာင္ဝါဝါမဟုတ္ဘဲျမင္သာသာျဖစ္သြားသည္၊
နအဖစစ္အုပ္စုတစ္စုကသာေခါင္းမာေနျပီးအာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္အေျပာင္းအလဲကုိမလုိလာသည့္ျပည္သူ.ရန္သူအျဖစ္ေပၚလြင္သြားျပီးျဖစ္သွ္၊
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကစစ္အစုိးရကုိခုံခံစစ္၊ထုိးစစ္လုပ္ႏုိင္ဖုိ.အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားမွာရွိလာသည္၊
စစ္အစုိးရကသူတုိ.တပ္အင္းအား(၄)သိန္းေလာက္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ဝါဒျဖန္.စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဟာတုိင္းရင္းသားလက္နက္တပ္မ်ားကၾကဳိတင္သိရွိ ထားသျဖင့္ဗမာစစ္အစုိးရကုိလုံးဝေၾကာက္ရြ.ံမွဳမရွိဘဲအမ်ားဆုံးလွဳပ္ရွားႏုိင္သည့္စစ္အင္းအားကတစ္သိန္းထက္မေက်ာ္တဲ့အထဲမွာစစ္တုိက္လုိသည့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမွဳ၊တပ္တြင္းမတရားအႏုိင္က်င့္မွဳ၊တပ္သားမတရားစုေဆာင္းထားမွဳ၊လက္နက္အျပည့္အစုံမရွိသည့္သင္တန္းဆင္းသက္မွဳ၊အစား အေသာက္ခ်ဳိ.တဲ့မွဳ၊စစ္တုိက္မကြ်မ္းက်င္မွဳ၊လာဘ္စားမွဳစသည့္အားနဲခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္းကုိလုံးဝသိရွိထားသည္၊
ဒီေကဘီေအကုိတုိက္ေနသည့္တုိက္ပြဲဟာတစ္ခါမွမၾကားဖူးသည့္က်ဆုံးမွဳ၊ဒဏ္ရာရရွိမွဳမ်ားျပားေနျခင္းရွိသည္၊
တပ္ထြက္တပ္ေျပးလည္းမ်ားျပားလြန္ျခင္း၊
ဒီစစ္ပြဲဟာဒီေကဘီေအဘက္ကတရားသည့္စစ္ပြဲတုိက္ေနျပီးဗမာစစ္အစုိးရဘက္ကမတရားသည့္စစ္ပြဲတုိက္ေနေၾကာင္းကုိျပည္သူလူထုမ်ား၊ႏုိင္ငံတ ကာသတင္းသမားမ်ားကေရးသားေဖာ္ျပေနသည္၊
ဒီစစ္ပြဲကုိေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အပါအဝင္ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားကဒီေကဘီေအဘက္ကုိအင္းတုိက္အားတုိက္အားေပးေထာက္ခံေနသည္၊
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကုိအင္းအားသုံးႏွိပ္စက္ပါကအျခားေသာအင္းအားစုမ်ားကလည္းလက္ပုိက္ၾကည့္မေနဘူးဆုိတာမၾကာခင္းမွာေတြ.ရွိရ မွာေသခ်ာသည္၊

လက္ရွိအေျခအေနနဲ.ကလိမ္ကက်စ္ဗ်ဴဟာမ်ား

တုိက္ပြဲအေျခအေနဟာခန္.မွန္းလုိ.မရတဲ့အေနအထားမွာရွိေနဆဲျဖစ္ျပီးဗမာစစ္အစုိးရဘက္ကေနကလိမ္ကက်စ္နည္းဗ်ဴဟာေတြကုိစတင္အသုံးျပဳ လာေနသည္ကုိေတြ.ရွိရေပသည္၊စစ္အစုိးရဘက္ကအက်အဆုံးမ်ားျပားလြန္သျဖင့္ဒီေကဘီေအစခန္းကုိေရွ.တန္းတက္ေန၇သည့္ဗမာစစ္သားမ်ား ကငုိေၾကြးေနၾကျပီးမသြားခ်င္၊မသြားရဲေနၾကဘူးလုိ.မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ.ရြာသားေတြကေျပာျပပါသည္၊ထုိ.ေနာက္၊ဗ်ဴဟာမွဴးကအက်ဥ္းသားေတြကုိ ေခၚလာျပီးကာဗာလုိက္ေပးျပီးမွေရွ.တန္းသြား၇ဲေအာင္အားသြင္းေနရသည္၊အဲဒီအၾကားမွာ၊စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းစကားေျပာေနတဲ့တပ္သားတစ္ဦးကုိ လည္းျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့အေနနဲ.ထမင္းမေၾကြးဘဲႏွစ္ရက္ေနလွမ္းထားေၾကာင္းသိရွိရသည္၊
ယင္အေျခအေနမ်ားကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္၇န္ဗမာစစ္အစုိးရဗ်ဴဟာမွဴးကေအာက္နည္းဗ်ဴဟာေတြကုိသုံးထားသည္၊

တစ္အခ်က္-ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားကုိေကာလဟလသတင္းျဖစ္ေစကာစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာသုံးလာျခင္း၊
ႏွစ္အခ်က္-အက်ဥ္းသား၊ရြာသားေတြကုိေရွ.တန္းတင္ျပီးအကာအကြယ္ယူလာသည့္ဗ်ဴဟာ၊
သုံးအခ်က္-စစ္အင္းအားအလုံးအရင္းနဲ.တက္လာေၾကာင္း၊ဒီေကဘီေအကုိ တစ္ပတ္အတြင္းရွင္းပစ္မည္လုိ.တပ္သား၊ရြာသား၊အသစ္စုေဆာင္းလာ တဲ့စစ္သားမ်ားအားေအာင္ပြဲခံသလုိလုိစိတ္ဓါတ္တက္လာေအာင္လိမ္လည္သတင္းလႊင့္လာျခင္း၊
ေလအခ်က္-ဒီတုိက္ပြဲဟာဒီေကဘီေအနဲ.ျဖစ္ေနတဲ့တုိက္ပြဲမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ေကအန္ယူနဲ.ျဖစ္ေနတဲ့တုိက္ပြဲသာျဖစ္ေၾကာင္းလိမ္လည္ဝါဒျဖန္.ေန ျခင္း၊ျဖစ္သည္ကုိေတြ.ျမင္ေနရသည္၊


ျဖစ္ႏုိင္ေျခအလာအလာမ်ားကုိခန္.မွန္းၾကည့္ျခင္း၊

တစ္အခ်က္-ဒီေကဘီေအကုိအျပင္းအထန္းတုိ္က္ခုိက္ရာမွာမသုံးသင့္သည့္လက္နက္အမ်ဳိးအစားမ်ားသုံးစြဲလာပါကျပည္တြင္းမီးေလာင္းဖုိ.ရွိသည္၊
မသက္ဆုိင္သည့္အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုမ်ားေသေၾကးမွဳအမ်ားအျပားျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း၊
ႏွစ္အခ်က္-ဘက္စုံစစ္မ်က္ႏွာမ်ားကုိစစ္အစုိးရကမရင္ဆုိင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္အင္းအားၾကီးမားေသာျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း၊
သုံးအခ်က္-ဗမာစစ္အစုိးရေနာက္ဆုတ္ျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာဖုိ.စီစဥ္ႏုိင္ျခင္း၊
ေလအခ်က္-ထုိင္းအစုိးရအကူအညီနဲ.ဗမာစစ္တပ္ကထုိင္းဘက္ကုိဝင္ျပီးဒီေကဘီေအတပ္၏ေနာက္ေက်ာကုိဝင္တုိက္ပါကဒီေကဘီေအကစခန္း ေျပာင္းျပီးေျပာက္က်ားစနစ္ျဖင့္ျပန္လည္ခုံခံႏုိင္ျခင္း၊
ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကဒါပဲရွိတယ္၊ဒီေကဘီေအစခန္းကုိသိမ္းပုိက္ျပီးဗုိလ္ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးကုိဖမ္းဆီးမည္းဘာညာေျပာေနသည္ကုိေခြးပါစပ္ကနတ္စကားသာျဖစ္ ျပီးအိပ္မက္ပဲမက္ပါေတာ့၊ဒီစစ္ပြဲကုိဗမာစစ္အစုိးရဘက္ကႏုိင္လည္းရွဳံးမည္၊ရွဳံးလည္းရွဳံမည္ဆုိတဲ့စစ္ပြဲအမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: