တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗမာစစ္အစုိးရနဲ.ေနာက္ဆုံးတုိက္ပြဲရင္ဆုိင္ရန္ျပင္ဆင္မွဳမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြတ္ဆတ္နဲ.ေတြ.ဆုံေမးျမန္ခန္းရုပ္သံ

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေနာက္ေဒၚစုၾကည္ကုိလႊတ္ေပးလုိက္တာဟာစစ္အစုိးရကကစားကြက္ပိတ္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြတ္ဆတ္ေျပာၾကား

စစ္အစုိးရ၏ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္းႏွင့္ေဒၚစုၾကည္ကုိလႊတ္ေပးျပီးေနာက္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အနာဂတ္အေရးနဲ.ပတ္သက္၍ထုိင္းတီဗြီကေမးျမန္ ရာမွာဗုိလ္ခ်ဳပ္ယြတ္ဆတ္၏ေျဖၾကားပုံကုိအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပခ်င္ပါသည္၊

စစ္အစုိးရကေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျပီးေနာက္ေဒၚစုၾကည္ကုိလႊတ္ေပးလုိက္တာဟာစစ္အစုိးရကအစုိးရဖြဲ.သည့္အခါေဒၚစုၾကည္ကုိအသစ္တက္လာတဲ့ အစုိးရနဲ.ပူးေပါင္းဖုိ.ဖိတ္ေခၚဖုိ.အလာအလာရွိသည္၊ေဒၚစုၾကည္ကလည္းစစ္အစုိးရနဲ.ေသာ္လည္းေကာင္း၊တုိင္းရင္းသားေတြနဲ.လည္းေကာင္းေတြ. ဆုံေဆြးေႏြးခ်င္တယ္လုိ.ေျပာလာသည္မွာ အႏွစ္(၂၀)ေတာင္ျပည့္ေနျပီ၊ဘာမွျဖစ္မလာေသးဘူး၊တုိင္းရင္းသားနဲ.ေတြ.ဆုံခ်င္တယ္လုိ.ေျပာေနေပမဲ့ တရားဝင္ဆက္သြယ္လာတာဘာမွမရွိေသးဘူး၊ဘယ္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ.ကုိမွဆက္သြယ္လာတာမရွိေသးဘူး၊ေဒၚစုၾကည္နဲ.အသစ္တက္လာမည့္အ စုိးရအသစ္နဲ.ပူးေပါင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်(၇၀)ရာခုိင္းႏွဳန္းေလာက္ရွိႏုိင္တယ္၊အကယ္၍ေဒၚစုၾကည္ကလက္ခံမည္ဆုိရင္အနာဂတ္မွာဒုသမၼတ၊သုိ.မဟုတ္ႏုိင္ ငံျခားေရးဝန္ၾကီးတစ္ခုခုကုိလက္ခံႏုိင္မည္၊သူမအေနနဲ.လက္မခံလုိ.ရွိရင္လည္းသူမပါတီႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ဖုိ.မလြယ္ကူဘူး၊အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္၊စစ္အစုိး ရ၏ကြင္ထဲမွာအားလုံးဝင္သြားမည္၊ဒါေၾကာင့္၊ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္းေဒၚစုၾကည္ကုိလႊတ္ေပးလုိက္တာဟာကစားကြက္ပိတ္သည့္အေနနဲ.ျပဳလုပ္ တာျဖစ္ေၾကာင္း၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကစစ္အစုိးရနဲ.ေဒၚစုၾကည္ကုိေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့အေနအထားမွာရွိေနတဲ့အေၾကာင္း၊

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနနဲ.အရင္တုန္းကမဟာမိတ္ဖြဲ.တာကုိထိေရာက္မွဳမရွိခဲ့ေပမဲ့အခုအခ်ိန္မွာေအာင္ျမင္မွဳအခ်ိန္ျဖစ္တယ္၊အကယ္၍စစ္ပြဲျပန္ ျဖစ္သည့္အခါေတာေတာင္အၾကားမွာတုိက္ပြဲမ်ဳိးကုိအဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္တုိက္ပြဲပုံစံေျပာင္းျပီးျပည္တြင္းမွာစစ္ဆင္ေရးလုပ္ ရမည့္အေၾကာင္း၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားအေနနဲ.တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္လုပ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊စစ္အစုိးရကေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးလာမ ည္ဆုိရင္ဘာကုိေဆြးေနြးရမလဲ၊စစ္ေရးအရတုိက္ခုိက္လာမည္ဆုိရင္လည္းဘယ္လုိစုေပါင္းဝုိင္းတုိက္ရမလဲ၊ဆုိတာကုိေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊အ ခုအခ်ိန္မွာအားလုံးလုိလုိအဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္း၊

ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ.နဲ.လည္အရင္တုန္းကအဆက္အသြယ္မရွိခဲ့ေပမဲ့ျမဝတီဝင္သိမ္းပုိက္တဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာအဆက္အသြယ္ရရွိတဲ့အေၾကာင္း၊ဒီေကဘီ ေအအဖြဲ.ကျပတ္ျပတ္သားသားဆုံးျဖတ္ရဲတဲ့သတၱိကုိဂုဏ္ယူတဲ့အေၾကာင္း၊

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာဗမာစစ္အစုိးရရန္တုိက္ေပးမွဳေၾကာင့္ ၂၆ ရက္ၾကာတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာကုိဝတပ္ဘက္ကေနာင္တရတဲ့အေၾကာင္း၊လက္ရွိအေျခအေန မွာဝတပ္ဖြဲ.နဲ.စစ္ေရးအဆင္ေျပေနတဲ့အေၾကာင္း၊တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအေနနဲ.ေနရာမတူ၊ဘာသာမတူ၊လူမ်ဳိးမတူ။အျမင္မတူရွိေသးေပမဲ့၊ဘုံရန္တူ ျဖစ္ေသာနအဖစစ္အစုိးရကုိအရင္တုိက္ဖ်က္ရမည့္အေၾကာင္း၊စစ္အစုိးရ၏မရုိသားမွဳကုိက်ေနာ္တုိ.သင္ခန္းစာ၇ရွိျပီးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊လက္ရွိအေျခအ ေနအရနအဖစစ္အစုိးရကုိစုေပါင္းတုိက္ဖ်က္ဖုိ.အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္နဲ.အျဖစ္ႏုိင္ဆုံအခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားသြားပါသည္။

အပုိင္း(၂)
အပုိင္း(၃)
အပုိင္း(၄)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: