တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ေတာင္ပုိင္းဆူဒန္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္၊ခြဲထြက္မလား?ေပါင္းစည္းမလား?
Unity or Secession (ခြဲထြက္မလား၊ေပါင္းစည္းမလား)

ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္းလြတ္လပ္ေရးအတြက္တစ္ပတ္ၾကာလူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပျပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းမဲခြဲျခားေရတြက္ျပီးစီးသေလာက္အရ(၉၅)ရာခုိင္း ႏွဳန္းေလာက္ကေျမာက္ပုိင္းကေနခြဲထြက္ျပီးသီးျခားႏုိင္ငံတစ္ခုထူေထာင္ရန္ရလဒ္ေတြျပေနျပီလုိ.ေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိေတြကေျပာပါသည္၊ဥေရာ ပေရာက္ဆူဒန္လူမ်ဳိးေတြက်ေတာ့၊(၉၇)ရာခုိင္းႏွဳန္းေလာက္ခြဲထြက္ဆႏၵမဲရလဒ္ေဖာ္ျပေနတယ္လုိ.လည္းေျပာပါသည္၊ေနာက္ဆုံးမဲရလဒ္ကုိေဖေဖာ္ ဝါရီလ(၁၄)ရက္မတုိင္ခင္ကုိေတာ့ေၾကညာမွာမဟုတ္ဘူးလုိ.သိရွိရပါသည္၊အေမရိကန္အစုိးရၾကားဝင္သက္ေသလုပ္ေပးထားသည့္(၂၀၀၅)ခုႏွစ္
ျငိမ္ခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရဂ်ဴလုိင္လ(၉)ရက္ေန.အထိသက္တမ္းဆက္လက္ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လြတ္လပ္ေရးကုိဂ်ဴလုိင္လ(၉)ရက္ ေန.ေရာက္မွေၾကညာဖြယ္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္၊

အေမရိကန္သမၼတအုိဗာမားကေတာ့၊ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္းလြတ္လပ္ေရးအတြက္လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာအားလုံးထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းရွိၾကဖုိ.တုိက္တြန္းထားပါသည္၊ဤေရြးေကာက္ပြဲနဲ.ပတ္သက္ျပီးေတာ့အုိဗာမား က ”စိတ္တက္ၾကြစရာ”လုိ.သုံးႏွဳန္းခ်ီးမြမ္းထားပါသည္၊
သုိ.ေသာ္၊လန္ဒန္ေရာက္ေျမာက္ပုိင္းဆူဒန္လူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳိ.ကေတာ့၊စကားလုံးလွလွေတြနဲ.တုိင္းျပည္ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတာကုိဝမ္းနည္းေၾကးကြဲစရာလုိ. သုံးႏွဳန္းေျပာဆုိေနၾကပါသည္၊

အေမ၇ိကန္ေရာက္ဆူဒန္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ေတာ့၊မဲရုံကုိ(၈)ျမဳိ.မွာဘဲဖြင့္ေပးထားျပီးမိမိနဲ.နီစပ္ရာမဲရုံကုိသြားဖုိ.တစ္ခ်ဳိ.ကကားနဲ.(၁၀)နာရီၾကာေမာင္ ေနရျပီးတစ္ခ်ဳိ.ကေတာ့ေလယာဥ္နဲ.လာၾကပါတယ္၊ဖလုိရီးဒါးျပည္၊နက္စဗီလ္းျမဳိ.မွာဖြင့္လွစ္ထားသည့္မဲရုံကုိသြားရာမွာဆူဒန္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ဥပ မာေပးေျပာျပရာမွာ “မဲရုံကခင္ဗ်ားအိမ္အနားမွာမရွိဘူး၊ဆယ္နာရီေလာက္ကားေမာင္း၇တယ္၊ဟုိတယ္ငွားခပုိက္ဆံမရွိဘူး၊ဆယ္နာရီေလာက္အသြား နဲ.အျပန္ကားေမာင္ရတယ္ဆုိေတာ့၊ခင္ဗ်ားတစ္သက္လုံးေတာင္မကဘဲ၊တစ္မိသားစု၊တစ္မ်ဳိးရုိးသက္တမ္းေတာင္မွတစ္ခါမွလြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တ တဲ့မဲေပးမွဳစနစ္ကုိမဲထည့္ခြင့္တစ္ခါမွမရခဲ့ဘူးဆုိပါေတာ့၊ဒါကပထမဦးဆုံးမဲထည့္ပုိင္ခြင့္ဆုိပါေတာ့၊”ခင္ဗ်ားဘယ္လုိလုပ္မလဲလုိ.ေမးခြန္းထုတ္ေမးရာ မွာ Peter Apai Mabior ဆုိသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္က၊” နက္စဗီလ္(Nashville)ကုိက်မလမ္းေလွ်ာက္ရရင္လည္းေလွ်ာက္မွာဘဲလုိ.ေျပာသြားပါသည္၊မဲရုံကုိလာျပီးမဲလာထည့္သြားသည့္ဆူဒန္လူမ်ဳိးမ်ားကမဲ ထည့္သည့္အခ်ိန္မွာႏွိပ္စက္ဖိႏွိပ္မွဳေတြေၾကာင့္ေသဆုံးသြားတဲ့မိမိတုိ.သားသမီး၊အေပါင္းအသင္း၊ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားကုိသတိရျပီးသူတုိ.အတြက္ ရည္စူးလ်က္ဝိဥာဏ္အျပည့္နဲ.မဲထည့္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါသည္၊ဆူဒန္လူ.အဖြဲ.အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ.ကေတာ့၊အသက္(၁၂)ႏွစ္ကတည္းကကေလး စစ္သားဘဝနဲ.သူတုိ.ေတာင္ပုိင္းကုိကာကြယ္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျပီးဒီကေန.ဆုိရင္၊မဲစည္းရုံးသူမ်ားျဖစ္ေနၾကပါျပီ၊ဆူဒန္လူမ်ဳိးမ်ားမဲရုံကုိလာေရာက္မဲ ထည့္ႏုိင္ေရးအတြက္မွန္လုံကား၊ကာရာဗန္းကုိငွားေပးျပီးကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေတာင္ပုိင္းဆူဒန္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ပုိင္းမွာစိန္ေခၚစရာအဓိကျပႆနာကေတာ့၊အျဗဲေဒသ(Abyei) ထြက္ေရနံနဲ.သဘာဝအရင္းအျမစ္ နဲ.ပတ္သက္ႃပီးဆက္လက္အျငင္းပြားစရာေတြရွိေနဦးမည္လုိ.သုံးသပ္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: