တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ
တူးနီရွားျပည္သူဆႏၵျပပြဲတြင္ရဲဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းလာ၊အာဏာရွင္ဟူသမွ်အျမစ္ေခ်မွဳန္းၾက(ဗြီဒီယုိရုပ္သံ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: