တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ေပါင္မုန္.နဲ.ေထာက္ပတ္ျပႆနာေလာက္ရွိရင္အာဏာရွင္ကုိစတင္ေတာ္လွန္လုိ.ရျပီ
ေမာင္ေရႊငွက္တင္ျပထားသည္ 

ဘင္းအလီကအတုိက္အခံအဖြဲ.ကုိလုံးဝပြတ္တုိက္ဖ်က္စီးလုိက္တာဟာမဟာအမွားၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္၊စနစ္တက်အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီရွိေနျခင္း သည္အာဏာရွင္မ်ားအတြက္အေကာင္းဆုံး(အခ်စ္ဆုံး)မိတ္ေဆြးျဖစ္တယ္၊ပါတီအတုေတြထူေထာင္လုိ.ရတယ္၊တရားဝင္ပါတီေတြကုိအေႏွာင့္အယွ က္ေပးလုိ.ရတယ္၊သူတုိ.အခ်င္းအခ်င္းရန္တုိက္ၾကေအာင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္လုိ.ရတယ္၊အဓိကကေတာ့၊သူတုိ.ရွိေနဖုိ.ပဲ၊သူတုိ.ရွိေနလုိ.ရွိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ကၾကည့္လုိ.ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ား၊ခင္ဗ်ားဘက္ကုိသူတုိ.ဘယ္ေတာ့မွမရပ္တည္ဘူးေျပာလုိ.ရတာေပါ့ဗ်ား၊ေဝဖန္သမားေတြကလည္း ေျပာလာမယ္၊အဲဒါေၾကာင့္၊မေအာင္ျမင္တာ၊သူတုိ.မွားတာစတာေတြေပါ့၊အတုိက္အခံပါတီကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္းမြန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည္ဆုိရင္ ျပသူလူထု၏အတိဒုကၡ၊ေဒါသေတြကုိသက္သာသြားေအာင္နည္းလမ္းဖြင့္ထားသည့္သေဘာေပါ့ဗ်ား၊(သန္းေရႊအာဏာရွင္နဲ.အန္ေအလ္ဒီပါတီကဒီ အတုိင္သြားေနျပီးတကယ္စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီလုိလာသူမ်ား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိအႏွစ္(၁၀၀)အထိေထာင္ခ်ထားလုိ.ေပါ့ဗ်ား)၊တူးနီ ရွားတြင္ျပည္သူေတြက လမ္းေပၚထြက္ျပီးတုိက္ပြဲဝင္တာကလြဲရင္ဒါကုိေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိဘူး၊(ဒါေၾကာင့္၊အဏာရွင္ျပဳတ္ျပီးေအာင္ျမင္တာေပါ့)
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်က္ပါ၊ဒါေပမဲ့၊အလြန္အကြ်ံမလုပ္နဲ.
ဆလုိဗုိဒန္မီလုိဆဲဗစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကေျပာဖူးတယ္၊အေကာင္းဆုံးအာဏာရွင္ဆုိတာအျမဲတမ္းလုိလုိအ ေလ်ာ.အတင္းလုပ္တတ္တယ္သတဲ့၊လိမ္မာေသာအာဏာရွင္ဟူသည္သူတုိ.အသက္ရွင္ႏုိင္ေရးကုိထိခုိက္ေစမည့္အာဏာလႊဲေျပာင္းမွဳမလုပ္ဘူး၊အ ရာရာတုိင္းမွာေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလုိ.ရတယ္တဲ့၊
စကၤာပူႏုိင္ငံလုိမ်ဳိးျဖစ္ဖုိ.မၾကဳိးစားနဲ.
အာဏာရွင္မ်ားအတြက္စီးပြားေရးဖြံ.ျဖဳိးတုိးတက္မွဳတစ္ခုတည္ကုိသာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္အရည္းအခ်င္းနဲ.ဆုိရင္ စနစ္အားလုံးပ်က္စီး၍သြားလုိ.မရ ပါဘူး၊ဘင္းအလီကစီးပြားေရးကုိ ၅ ရာခုိင္းႏွဳန္းတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္၊ဒါေပမဲ့၊သူ.ႏုိင္ငံတူးနီရွားကအေနာက္တုိင္းသားမ်ားအပန္းေျဖ ရာေနရာတစ္ခုျဖစ္ျပီးအာရွအာဏာပုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကအဲဒီလုိမလုပ္ဘူး၊အေနာက္တုိင္းမ်ားအပန္းေျဖသည့္ေနရာအျဖစ္မခံဘူး၊ထုိ.ေၾကာင့္၊တူးနီ ရွားမွာကုန္က်စရိတ္ကထုိးတက္သြားျပီးအာရွာႏုိင္ငံေတြမွာပုံမွန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သည္၊အဲဒီလုိကုန္ေစ်းႏွဳန္းထုိးတက္လာရင္ခင္ဗ်ာအရည္းအခ်င္းက ဖိႏွိပ္တစ္ခုတည္းနဲ.ဆုိရင္သြားျပီးေပါ့၊(ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဒီမုိကေရစီလုိဟာမ်ဳိးေပါ့)
လူငယ္မ်ားကုိပစ္စပုိ.ေပးလုိက္ပါ(သန္းေရႊအစုိးရဗ်ဴဟာ)
ျပည္သူမ်ားကုိအလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ျပည္ပထြက္ေအာင္လုပ္ပါ၊ခင္ဗ်ားကုိေခါင္းကုိက္သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္စာတတ္၊ပညာတတ္လူငယ္ မ်ားအႏၱရာယ္မွကာကြယ္ႏုိင္မည့္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္သည္၊ဟူဂုိခ်ာဗက္၊နဲ.မူဘာရက္တုိ.ကဒီအခ်က္ကုိအသုံးခ်ေနတယ္၊ဗီနီးဆူလားႏွင့္အီ ဂ်စ္ႏုိင္ငံသားမ်ားကသူတုိ.ေနရပ္ကုိစြန္.ခြာေနၾကပါတယ္၊(ဗမာႏုိင္ငံအပါအဝင္ေပါ့ဗ်ား)၊အဲဒီလူငယ္ေတြကအေမရိကန္၊ဥပေရာပ၊အာရပ္ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ျပီးရရွိသည့္ဝင္ေငြေတြကုိသူတုိ.မိသားစုးဆီေပးပုိ.ႏုိင္တာေပါ့၊(အာဏာရွင္ေတြလည္းစားရတာေပါ့ဗ်ား)၊
အတုိက္အခံကုိရွိေအာင္ဖန္းတီးပါ၊ဒါေပမဲ့၊အႏုိင္မေပးနဲ. (သန္းေရႊးနည္းဗ်ဳဟာ)
ဘင္းအလီကအတုိက္အခံအဖြဲ.ကုိလုံးဝပြတ္တုိက္ဖ်က္စီးလုိက္တာဟာမဟာအမွားၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္၊စနစ္တက်အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီရွိေနျခင္း သည္အာဏာရွင္မ်ားအတြက္အေကာင္းဆုံး(အခ်စ္ဆုံး)မိတ္ေဆြးျဖစ္တယ္၊ပါတီအတုေတြထူေထာင္လုိ.ရတယ္၊တရားဝင္ပါတီေတြကုိအေႏွာင့္အယွ က္ေပးလုိ.ရတယ္၊သူတုိ.အခ်င္းအခ်င္းရန္တုိက္ၾကေအာင္လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္လုိ.ရတယ္၊အဓိကကေတာ့၊သူတုိ.ရွိေနဖုိ.ပဲ၊သူတုိ.ရွိေနလုိ.ရွိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ကၾကည့္လုိ.ေကာင္းတာေပါ့ဗ်ား၊ခင္ဗ်ားဘက္ကုိသူတုိ.ဘယ္ေတာ့မွမရပ္တည္ဘူးေျပာလုိ.ရတာေပါ့ဗ်ား၊ေဝဖန္သမားေတြကလည္း ေျပာလာမယ္၊အဲဒါေၾကာင့္၊မေအာင္ျမင္တာ၊သူတုိ.မွားတာစတာေတြေပါ့၊ အတုိက္အခံပါတီကုိေကာင္းေကာင္းမြန္းမြန္းထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည္ဆုိရင္ ျပသူလူထု၏အတိဒုကၡ၊ေဒါသေတြကုိသက္သာသြားေအာင္နည္းလမ္းဖြင့္ထားသည့္သေဘာေပါ့ဗ်ား၊(သန္းေရႊအာဏာရွင္နဲ.အန္ေအလ္ဒီပါတီကဒီ အတုိင္သြားေနျပီးတကယ္စစ္မွန္သည့္ဒီမုိကေရစီလုိလာသူမ်ားေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိအႏွစ္(၁၀၀)အထိေထာင္ခ်ထားလုိ.ေပါ့ဗ်ား)၊တူးနီ ရွားတြင္ျပည္သူေတြကလမ္းေပၚထြက္ျပီးတုိက္ပြဲဝင္တာကလြဲရင္ဒါကုိေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိဘူး၊(ဒါေၾကာင့္၊အဏာရွင္ျပဳတ္ျပီးေအာင္ျမင္တာေပါ့)
သူတုိ.ကုိသတင္းစာေပးလုိက္ပါ (ဗမာစစ္အစုိးရဗ်ဴဟာ)
တူးနီရွားမွာမနက္မုိးလင္သတင္းစာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ဘင္းအလီကမ်က္ႏွာဖုံးမွာအျမဲပါေနတယ္၊မီဒီယာေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားတာကုိ၊သတင္းစာနဲ. ေရဒီယုိေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္ပါ၊သုိ.ေသာ္တစ္ဖက္မွာမူ၊လြတ္လပ္သည့္သတင္းဌာနအနည္းငယ္ကုိထားရွိရမယ္၊အဲဒါမွ၊အစုိးရကုိေဝဖန္ေျပာဆုိသည့္သူ ေပၚလာလုိ.ရွိရင္ႏွိပ္ကြပ္လုိ.ရတာေပါ့၊အဲဒီသတင္းေတြကလည္း၊ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရလုိ.၇တာကုိး၊ျပည္သူေတြရဲ.ေပါက္ကြဲလုလုျဖစ္ေနတာကုိအေငြ. ေပါက္တစ္ေပါက္ဖြင့္ေပးသည့္သေဘာနဲ.ေပါ့၊ (သန္းေရႊကလည္းဒီအတုိင္ပဲလုပ္ေနတာဟ၊)ဘင္းအလီကမလုပ္တတ္လုိ.ျပဳတ္က်တာေပါ့၊
စိတ္ေဒါသနဲ.ဘယ္ေတာ့မွမေစ့စပ္နဲ.
ဘင္းအလီ၏ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ႏုိင္ငံေတာ္ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ.ေရဒီယုိေတြမွာမ်က္ႏွာျပ၊မိန္.ခြန္းေျပာၾကားသည့္အခါတူးနီရွားျပည္သူေတြကသူ.မ်က္ႏွာ ေတြ.လုိက္တာနဲ.သူကနိဂုံးခ်ဳပ္ျပီးဆုိတာခ်က္ခ်င္းသိတယ္၊အေၾကာင္းကေတာ့၊သူမ်က္ႏွာကစိတ္ေဒါနဲ.ေမာနဲ.ျပည့္ေနလုိ.ေပါ့ဗ်ာ၊ သူကေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမည့္သေဘာထြက္မလာဘဲစစ္တပ္ကားသုံးမည့္မ်က္ႏွာနဲ.ထြက္လာတာပါ၊(ဗိုလ္ေနဝင္အာဏာရွင္နဲ.အတူတူပါပဲ၊)သန္းေရႊက လိမ္မာေနလုိ.၊
ျပည္သူကသာအဆုံးအျဖတ္
ဤနည္းကအာဏာရွင္အတြက္ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္၊ဘင္းအလီ ကုိျဖဳတ္ခ်ရာမွာတူးနီရွားျပည္သူေတြကလြဲျပီးဘယ္သူကုိမွအျပစ္ပုံ ေျပာလုိ.မရဘူး၊ေနာက္ကြယ္မွာအေမရိကန္၊ျပင္သစ္၊နဲ.တစ္ျခားေသာျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိေနတယ္ဆုိတာဘယ္သူမွမတရားစြပ္စြဲလုိ.မရဘူး၊တကယ္တမ္ းက်ေတာ့၊အေနာ္ႏုိင္ငံမ်ားကဘင္းအလီ၏မဟာမိတ္ေကာင္းေတြဘဲ၊အေမ၇ိကန္ကလည္းဘင္းအလီအထုပ္ထုပ္ျပီးထြက္ေျပးသည့္အခ်ိန္အထိဘာမွ မေျပာခဲ့ဘူး၊အာရပ္အာဏာရွင္အစုိး၇ေတြကလည္းအစၥလာမ္အစြန္းေရာက္သမားေတြအေပၚအျပစ္ပုံခ်ေျပာလုိ.မရဘူး၊ဘယ္အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါ
တီမွလည္းလူထုကုိစည္းရုံးျပီးလူစုဆႏၵျပခုိင္းတာမရွိဘူး၊လက္ေတြ.အားျဖင့္ရွိမွမရွိတာကုိး၊အစုိးရကေပါင္မုန္.နဲ.ေထာပတ္ျပႆနာေၾကာင့္ျပဳတ္က်
သြားတာပါ၊အလုပ္လက္မဲ့၊စီးပြားေရးက်ဆင္းမွဳ၊လာဘ္စားမွဳေတြနဲ.ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်က္မွဳေတြေလာက္နဲဆုိအာဏာရွင္ကုိစတင္ေတာ္လွန္ဖုိ.လုံးေလာက္ေန
ျပီးျဖစ္သည္၊
ဘာသာျပန္ကုိးကားခ်က္။
ဝီလီယံ ေဂ် ေဒါပ့္ဆင္။ႏုိင္ငံျခားေပၚလစီမဂၢဇင္မန္ေနဂ်င္းအယ္ဒီတာေဟာင္းႏွင့္ Newsweek International မွာအာရွဆုိင္ရာအထက္တန္သတင္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ျပီးသူကဒီမုိကေရစီစိန္ေခၚခ်က္မ်ားစာအုပ္ကုိေရးသားေနသူျဖစ္သည္၊ဤေဆာင္ပါးကုိ ဝါရွင္တန္ပုိ. မွာေရးသားထားပါသည္၊http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/23/AR2011012300267_pf.html
wjdobson2012@gmail.com

William J. Dobson, a former managing editor of Foreign Policy magazine and senior editor for Asia at Newsweek International, is writing a book about the challenges to democracy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: