တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗုိလ္မွဴးမန္းေရာဘတ္ဇန္းတက္ေရာက္ေသာတုိက္ပြဲေဒသတြင္က်င္းပသည့္(၆၂)ႏွစ္ေျမာက္ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေန.(ဗြီဒီအုိမွတ္တမ္း)

ဗုိ္လ္မွဴးမန္ေရာဘတ္ဇန္း၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမ၏သား၊ဗုိလ္မွဴးနဒါျမတုိ.နဲ.အတူဗုဒၶဘသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးစံုညီတက္ေရာက္သည့္ေန.ထူးေန.ျမတ္၊ ဗုိလ္မွဴးမန္းေရာဘတ္ဇန္းဟာအသက္အရြယ္အားျဖင့္ၾကီးေနျပီျဖစ္ေပမဲ့ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရသည္ကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္မေနႏုိင္ဘဲေတာ္
လွန္ေရးနယ္ေျမသုိ.ျပန္လာျပီးကရင္မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ားနဲ.အတူတုိက္ပြဲဝင္ေနတုန္းဘဲ၊

http://www.youtube-nocookie.com/v/rVUoyt1RWXM?fs=1&hl=en_US&rel=0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: