တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ


ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုနအဖစစ္တပ္အားေကအုိင္အုိတုံ.ျပန္ခ်က္အေပၚဝတပ္မေတာ္ေထာက္ခံ

Wa Leaders support Kachin Independent Army (KIA) responses to the state sponsored Burma terrorist troop led by Than Shwe and Maung Aye

ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္အုပ္စုနအဖစစ္တပ္အားစစ္ေရးအရေကအိုင္အုိတုံ.ျပန္ခ်က္သည္မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္ဟုဝေခါင္းေဆာင္ကေျပာၾကားသည္၊ ေသာင္းက်န္းသူဗမာစစ္တပ္အေနနဲ.အကယ္၍အင္းအားအလုံးအရင္းနဲံ.ထုိးစစ္ဆင္လာပါကဝတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ေကအုိင္အုိ ကုိကူညီမယ္ဟုလည္းေျပာၾကားသြားပါသည္၊ဖက္ဒရယ္ေပၚထြန္းေကာ္မတီေခၚဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္မွာဝတပ္မေတာ္ပါဝင္ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္းကူညီရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုထဲကလူေတြပဲဦးသိန္းစိန္းကသမၼတျဖစ္ျပီးေတာ့၊သန္းေရႊ၊ ေမာင္ေအးစသည့္ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြကသာေသာင္းက်န္းသူစစ္တပ္မွာဆက္လက္အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ထား
ရွိသျဖင့္ႏုိင္ငံေတာ္အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုနဲ.တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားအၾကားႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးျဖစ္ဖုိ.အလာအလာသိပ္မရွိေၾကာင္းေျပာ ၾကားသြားပါသည္၊ဝတပ္မေတာ္သည္စစ္တပ္အင္းအားအနည္းဆုံးသုံးေသာင္းရွိျပီးသန္းေရႊ၊ေမာင္ေအးဦးေဆာင္ေသာႏုိင္ငံေတာ္အ ၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ကလြဲရင္ဗမာျပည္မွာအင္းအားအၾကီးမားဆုံးတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: