တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ေဟာ္စနီမူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ျပီးအီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားေအာင္ပြဲခံ

က

အီဂ်စ္လူထုတုိက္ပြဲအခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ?

(၁၈)ရက္သာၾကာသည့္လူထုတုိက္ပြဲတစ္ခုျဖင့္(၂၉)ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့အီဂ်စ္အာဏာရွင္ေဟာ္သနီမူဘာရက္ကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္

ဗမာျပည္မွာလူထုတုိက္ပြဲဘယ္ေလာက္ၾကာျပီးလဲ?အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ရဲ.လား?

၁၉၆၂ ခႏွစ္ကတည္းသေႏၶးတည္လာခဲ့တဲ့ေနဝင္ဦးေဆာင္ေသာစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ(၁၉၈၈)လူထုတုိက္ပြဲျဖင့္ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့အ တုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အသုံးမက်မွဳ၊ဗမာစစ္တပ္၏ကလိမ္ကက်စ္မွဳေတြေၾကာင့္အာဏာရွင္နစ္မွျပည္သူမ်ားမလြတ္ေျမာက္ႏုိင္
ဘဲအာဏာရွင္စနစ္၏အေမြးကုိစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဘဲဆက္ခံထားျပန္သျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိ္င္ရထားေသာ္လည္းလူထုအပ္ႏွင္းေပးထာသည့္
လုပ္ပုိင္းခြင့္အာဏာကုိမိမိလက္ထဲေရာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစားစစ္တပ္ဆီမွာသြားသြားျပီးေတာင္းေနတာဟာ မဟာအမွားၾကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္၊ထုိ.အက်ဳိးဆက္ေတြေၾကာင့္ဗမာျပည္မွာယေန.အထိအာဏာရွင္စနစ္ထြန္းကားေနဆဲ၊အင္းအားၾကီးသထက္ၾကီး
ထြားလာေနဆဲျဖစ္သည္၊

အီဂ်စ္လူထုတုိက္ပြဲကုိအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊လူထုေခါင္းေဆာင္၊အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္အမည္ခံဆုိသူမ်ားဦးေဆာင္ခဲ့သလား?

မဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား၊လူထုတုိက္ပြဲကုိဗဟုိမဲ့(ဗဟုိေပ်ာက္)ကြန္ယက္ပုံစံျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကလူၾကီးေတြ
ဆီအၾကံဥာဏ္ခံယူျပီးဦးေဆာင္ခဲ့တာပါ၊(၈၈၈၈)အေရးေတာ္ပုံစတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းနဲ.တစ္ပုံစံထဲပါခင္ဗ်ား။

အီဂ်စ္ျပည္သူမ်ားေလစားသည့္ေခါင္းေဆာင္မရွိဘူးလား?

ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ား၊သူ.နာမည္က Mohammed ELBaradei မုိဟာမက္အဲလ္ဗရာဒုိင္းပါ၊သူကလည္းႏုိဘဲလ္ဆုရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္၊ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိမ်ဳိးေပါ့၊သုိ.ေသာ္၊သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲေက်ာ္ၾကားေနလုိမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊အာဏာရွင္ကုိထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရဲ တဲ့ေခါင္းေဆာင္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျပီးျပတ္သားစြာတုိက္ပြဲဝင္ရဲတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ၊ဒါဆုိရင္၊စစ္အစုိးရကုိက်ေနာ္၊က်မတုိ.ဘယ္ေတာ့မွထိပ္တုိက္ရင္
ဆုိင္မွဳလုပ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ေျပာေနသည့္ဗမာျပည္မွျပည္သူ.ေခါင္းေဆာင္အမည္သူမ်ားနဲ.ကြာျခားခ်က္ျဖစ္သည္။


အီဂ်စ္အာဏာရွင္မူဘာရက္ကက်ေနာ္မထြက္ႏွဳတ္ဘူး၊ဒီႏုိင္ငံကေနလုံးဝထြက္ခြာမွာမဟုတ္ဘူးလုိ.ေျပာေနေပမဲ့ဘာေၾကာင့္ႏွဳတ္ထြက္ ခဲ့သလဲ?

အီဂ်စ္စစ္တပ္ကျပည္သူ.ဘက္ရပ္တည္တဲ့လမ္းကုိေရြးခ်ယ္လုိက္လုိ.ျဖစ္သည္၊အီဂ်စ္စစ္တပ္ကအေျမာ္အျမင္ၾကီးတယ္၊အေနာက္တုိင္းနဲ.ရင္းႏွီးမွဳရွိ
ခဲ့ျပီးေခတ္မွီတယ္၊မူဆလင္ယဥ္းေက်းမွဳအရလည္းဗမာစစ္တပ္လုိကလိမ္ကက်စ္မလုပ္တတ္ဘူး၊ဒါေၾကာင့္၊စစ္တပ္က ေနမူဘာရက္နန္းေတာ္ကုိဝင္ေမႊးျပီးမူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ေအာင္ဖိအားေပးခဲ့သည္၊ရွင္းရွင္းေျပာရရင္၊အီဂ်စ္စစ္တပ္ကဗမာစစ္တပ္လုိ ေခြးအဆင့္အတန္းမဟုတ္၊ယုတ္မာတဲ့အက်င့္မပါလုိ.ပါ။

မူဘာရက္ကုိျဖဳတ္ခ်ျပီးအာဏာကုိယာယီအားျဖင့္ဘယ္သူကုိင္တြယ္မလဲ?

အီဂ်စ္စစ္တပ္ကဘဲႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားျပီးအီဂ်စ္ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္သယ္ေဆာင္သြားမည္လုိ.ကတိေပးခဲ့ပါသည္၊ထုိင္း
စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲနဲ.ပုံစံတူေနသလုိဘဲ၊စုိးရိမ္းစရာတစ္ခုကအကယ္၍စစ္တပ္ကႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိၾကာရွည္ခ်ဳပ္ ကုိင္ထားလုိ.ရွိရင္စစ္အာဏာရွင္စနစ္အသြင္းသုိ.ကူးေျပာင္းသြားႏုိင္သည္ကုိသတိထားရမည္၊

မူဘာရက္ႏွဳတ္ထြက္ေၾကာင္းကုိဘယ္သူကေၾကညာျပီးဘယ္ေလာက္အထိယုံၾကည္စိတ္ခ်၇သလဲ?

အီဂ်စ္ဒု-သမၼတဆူလဲမန္းျဖစ္သည္၊ဆူလဲမန္းဟာေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲဘဝကေနမၾကာမီကပင္ဒု-သမၼတရာထူးကုိမူဘာရက္ ကုိင္တုိင္ခန္.အပ္ေပးထားသည့္လူယုံတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္တပ္လုပ္ရုိလုပ္စဥ္အရလက္လဲပခုံးေျပာင္းနည္းဗ်ဴဟာျဖစ္လာမလားကုိစုိးရိမ္း
ေနၾကပါသည္၊ဤအခ်က္ကုိလူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ Abdel-Rahman Samir အက္ဒဲလ္ ရာမန္း ဆမီး ကက်ေနာ္တုိ.ဆႏၵျပလွဳပ္ရွားမွဳဟာအခုဆုိရင္ဒီမုိကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးအတြက္စစ္တပ္နဲ.ညွိႏွဳိင္းရမည့္အဆင့္သုိ.ေရာက္ရွိေနျပီ၊အေျပာင္း
အလဲတကယ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္အခ်ိန္အထိက်ေနာ္တုိ.ဆက္လက္ဆႏၵျပေနဦးမည္လုိ.ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ျပည္သူ.ေပ်ာ္ရႊင္သံမ်ား၊

“က်မတုိ.လြတ္ေျမာက္ျပီ၊ Finally we are free” ” အခုအခ်ိန္မွစ၍ေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကလည္းျပည္သူေတြစြမ္းတယ္ဆုိတာ သိသြားမယ္ “From now on anyone who is going to rule will know that these people are great.””က်ေနာ္တုိ.လုပ္ခ်လုိက္ျပီ၊ We made it”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: