တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ


ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတစ္ဝုိက္မွာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုဗမာစစ္တပ္မ်ားစစ္ေရးလွဳပ္ရွားေန

ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္မန္းဝင္ျမဳိ.နယ္တပ္မဟာ ၃ လက္ေအာက္ရွိတပ္ရင္းအမွတ္ ၂၇၊စင္ေပၚျမဳိ.နယ္တပ္မဟာ ၂လက္ေအာက္ရွိတပ္ရင္းအမွတ္၅နဲ.ဒႏုိင္းျမဳိ.နယ္ဟူးေကာင္ေတာင္ၾကားတပ္ရင္းအမွတ္၁၄တစ္ဝုိက္မွာအၾကမ္းဖက္သမားတပ္မ်ားမွစစ္ေရးလွဳပ္ရွားလာျပီးေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသထဲသုိ.က်ဴးေက်ာ္ဝင္ရန္ၾကဳိးပမ္းေနသည္၊အကယ္၍နယ္ကြ်ံဝင္ေရာက္လာပါကအခ်ိန္မေရြးတုိက္ပြဲျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုေဒသခံမ်ားကေျပာဆုိေနၾကသည္ဟုကခ်င္းသတင္းဌာနမွာေ၇းသားထားပါသည္၊

ဒီလုိစစ္ေရးလွဳပ္ရွားလာသည့္အေၾကာင္းရင္းသည္ေကအုိင္အုိ၏ဘိန္းဖ်က္ဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒကုိတုံယျပန္တဲ့အေနနဲ.လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: