တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

>တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗမာ့တပ္မေတာ္ေဆာင္ပုဒ္ေျပာင္းမည္

ေခတ္ေဟာင္းေဆာင္ပုဒ္

ဘာလုပ္ေနလဲ-ေလ့က်င့္ေနတယ္
ဘာလုပ္ဖုိ.လဲ-တုိက္ပြဲဝင္ဖုိ.
ဘယ္သူ.အတြက္လဲ-ျပည္သူ.အတြက္
ဘာစိတ္ဓါတ္လဲ-သံမဏိစိတ္ဓါတ္

မၾကာခင္ေျပာင္းမည့္ေခတ္သစ္ေဆာင္ပုဒ္

ဘာလုပ္ေနလဲ-တုိက္ေဆာက္ေနတယ္
ဘာလုပ္ဖုိ.လဲ-သန္းေရႊတုိ.ေရာင္စားဖုိ.
ဘယ္သူ.အတြက္လဲ-အာဏာရွင္မ်ားအတြက္
ဘာစိတ္ဓါတ္လဲ-ေခြးသားစိတ္ဓါတ္

ဗမာ့စစ္တပ္တြင္းေပးေနေသာလစာမ်ား

တပ္သားတစ္ဦးလွ်င္ဝင္ဝင္ျခင္းက်ပ္ ၁၆၀၀၀=$15 (တစ္ႏွစ္ =က်ပ္၁၉၂၀၀၀)သတ္မွတ္ထားသည္၊ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိလာပါက ၂၁၀၀၀ ($20 နဲ.ညီမွ်)၊(တစ္ႏွစ္=၂၅၂၀၀၀)ျဖစ္သည္၊
ဒုတပ္ၾကပ္ကေတာ့ ၂၂၀၀၀ မွသက္တမ္းၾကာလာပါက ၂၇၀၀၀ တဲ့
တပ္ၾကပ္ကေတာ့ ၂၈၀၀၀ မွသက္တမ္းၾကာလာပါက ၃၃၀၀၀ တဲ့
တပ္ၾကပ္ၾကီးကေတာ့ ၃၄၀၀၀ မွ သက္တမ္းၾကာလာပါက ၃၉၀၀၀ တဲ့
တပ္ခြဲတပ္ၾကပ္ၾကီးကေတာ့ ၄၀၀၀၀ မွ ၄၅၀၀၀ တဲ့
ဒုအရာခံဗုိလ္ကေတာ့ ၄၆၀၀၀ မွ ၅၁၀၀၀ တဲ့
အရာခံဗုိလ္ကေတာ့ ၅၂၀၀၀ မွ ၅၇၀၀၀ တဲ့
ဒုဗုိလ္ကေတာ့ ၁ သိန္း
ဗုိလ္ကေတာ့ ၁ သိန္း ႏွစ္ေသာင္း
သုံးပြင့္အဆင့္ဗုိလ္ၾကီးကေတာ့ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း မွသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ရွိပါက ၁ သိန္း ၄ ေသာင္း တဲ့
ဗိုလ္မွဴးကေတာ့ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း မွ ၁ သိန္း ၆ ေသာင္း
ဒုဗုိလ္မွဴးၾကီး ၁ သိန္း ၇ ေသာင္းမွ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္းတဲ့
ဗိုလ္မွဴးၾကီး ကေတာ့ ၁ သိန္း ၉ ေသာင္း မွ ၂ သိန္းတဲ့ (ေဒၚလာေငြ ၂ ရာေပါ့ကြာ၊အမ္ သေဘၤာသားလုပ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာျပီ)
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ကေတာ့ ၃ သိန္း
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ၄ သိန္း
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကေတာ့ ၆ သိန္း၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကေတာ့ ၈ သိန္း
ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကေတာ့ ၁၀ သိန္းတဲ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးက်ေတာ့ က်ပ္ ၁၂ သိန္းတဲ့၊
(မွတ္ခ်က္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးလစာနဲ.ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာလုိက္ေနသည့္ဗမာျပည္သေဘၤာသားလစာနဲ.တူညီပါ၏)၊

ဤလစာကုိၾကည့္ထားျပီးဗမာစစ္တပ္ထဲဝင္သင့္မဝင္သင့္ကုိေတာ့ကုိယ့္ကုိယ္ကုိဆုံးျဖတ္ေတာ့၊ကုိယ့္မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ခုိးစား၊ဝွက္စား၊ဓါးျပလုပ္စားဖုိ.ပဲစဥ္းစားထားေတာ့၊ဤခုိးစားဝွက္စားဓါးျပအလုပ္လုပ္စားတာကလြဲရင္မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ဝင္ေငြနတၳိ၊ရွာစရာလမ္းမရွိပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: