တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

Comments on: ">ေကအုိင္ေအ၏ဘြမ္ဆန္စခန္းက်ဆုံး၊ေကအုိင္အုိကုိကူညီရန္မဟာတပ္မ်ားအနည္းဆုံး၄ခုကမ္းလွမ္း၊" (1)

  1. ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ တို္က္ပဲြျဖစ္တိုင္းဗမာ စစ္သားေသလို.ခ်ည္းပဲ ေနာက္ဆို ရင္ သူတို.စခန္းျပဳတ္ျပီ အဒီက်မွ စစ္တပ္ကဘာသုံးတာညာသုံးတာနဲ. ေစာက္၇ွက္ကိုမရိွၾကဘူး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: